Naknade

Banka splitsko – dalmatinska d.d. obračunava i naplaćuje naknade i ostale troškove sukladno Odluci o tarifi naknada za usluge valjanoj u trenutku provedbe naloga naplate i/ili plaćanja/prijenosa, ili u skladu s ugovornim odnosom.

U nastavku je  link za naknade.