Platni promet u zemlji

Trajni nalog


Trajni nalog je ugovorni odnos između vlasnika računa i Banke, prema kojem vlasnik računa daje ovlasti Banci da u njegovo ime i za njegov račun obavlja redovita plaćanja, u jednakim ili različitim iznosima sukladno ugovorenim uvjetima plaćanja. Trajni nalog u svim poslovnicama Banke mogu bez naknade ugovoriti klijenti koji u Banci imaju otvoren tekući, žiro, devizni ili kunski štedni račun po viđenju.

Trajni nalog možete ugovoriti za:

  • plaćanja unutar Banke - bez naknade
  • plaćanja izvan Banke - uz pristupačnu naknadu
Plaćanje bez naknade

Nudimo Vam plaćanja obveza bez naknada u korist
  • računa za potrošnju vode


Naknade 


Za klijente Banke sva plaćanja Van banke putem opće uplatnice ili trajnog naloga - 1% od iznosa (minimalno 2,00 kn, maksimalno: 75,00kn)

Plaćanje općom uplatnicom u poslovnicama Banke - 1,50% (minimalno: 4,50 kn, maksimalno: 100,00 kn)

Uplata osnivačkog pologa i sredstava za povećanje temeljnog kapitala

Uplatu možete obaviti u bilo kojoj poslovnici Banke nakon čega Banka izdaje Potvrdu o uplati osnivačkog pologa za potrebe registracije poslovnog subjekta kod Trgovačkog suda (odnosno drugog nadležnog tijela sukladno vrsti pravne osobe).

Nakon otvaranja transakcijskog računa, sredstva osnivačkog pologa se prenose na novootvoreni račun.

Banka Vam pruža i uslugu uplate sredstava za povećanje temeljenog kapitala (dokapitalizaciju), nakon čega Vam izdaje Potvrdu o uplati istih.


KONTAKT PODACI:

Mario Vlaić
Voditelj domaćeg platnog prometa
Sektor investicijskog bankarstva, platnog prometa i podrške poslovanju
114. brigade br. 9, 21 000 Split , HR
Tel: +385 21 65 11 35
Fax: +385 21 367 249
e-mail: mario.vlaic@bsd.hr