Krediti za tvrtke

Banka splitsko-dalmatinska d.d. je fleksibilna, moderna banka koja u svom poslovanju poklanja posebnu pažnju malim i srednjim tvrtkama. Cilj nam je, između ostaloga, pomoći tvrtkama prebroditi operativne poteškoće u poslovanju kroz individualni pristup i brzo rješavanje zahtjeva, te na taj način olakšati vlasnicima i zakonskim zastupnicima dolazak do dodatnih sredstava za neometano poslovanje.

Prepoznavajući potrebe Klijenata, banka je razvila lepeze proizvoda koje predstavljaju značajnu asistenciju tvrtkama u daljnjem razvoju poslovanja:

Kratkoročni i dugoročni krediti
  • Okvirni kredit / prekoračenje po transakcijskom računu
  • Anuitetski kredit( mjesečni, tromjesečni, godišnji anuiteti)
Ukoliko ste zainteresirani za kreditiranje, molimo Vas kontaktirajte Sektor kreditnih poslova e-mailom ili telefonom te ugovorite sastanak. Djelatnici Sektora kreditnih poslova će Vam stručnom ekspertizom pomoći pri odabiru linije kreditiranja koja najviše odgovara Vašem poslovanju. Banka se s timom progamera kontinuirano prilagođava uvjetima financiranja nudeći kreditne linije prilagođene Vašim potrebama, koje rješavamo u razumnom roku i po tržišnim pravilima.

KONTAKT PODACI:

Suzana Budiša
Izvršni direktor
Sektor kreditnih poslova
114.brigade 9, 21 000 Split
Telefon:+385 21 54 02 85
Telefax:+385 21 36 84 48
e-mail: suzana.budisa@bsd.hr

Sandra Šemiga
Sektor kreditnih poslova
Voditeljica službe kreditno - garancijskih poslova
114.brigade 9, 21 000 Split
Telefon: +385 21 54 02 95
Telefax: +385 21 36 84 48
e-mail: sandra.semiga@bsd.hr

Potrebna dokumentacija
Tablica kreditnog sektora